Suche
Close this search box.
Mengvoederfabrieken

Varkensvoer

Mengvoederfabrieken

Varkensvoeders

Varkensvoer

De mengvoederproductie is een van de belangrijkste onderdelen van de varkenshouderij. Afhankelijk van de marktsituatie bedragen de voerkosten tot wel 50% van de totale kosten. Door de kennis over de individuele grondstoffen en de gerichte selectie en verwerking ervan kunnen we rekening houden met de meest uiteenlopende behoeften van de dieren: Het is belangrijk om op basis van de niewste wetenschappelijke kennis op het gebied van diervoeding en onze jarenlange ervaring de beste voedersamenstelling voor de varkens te produceren. 

De verschillende voedingsfysiologische behoeften resulteren uit:

 • De leeftijd van de dieren: big, uitloper, mestvarken, zeug, beer
 • De status van de zeug: drachtig of zogend
 • De genetische oriëntatie: vleesrijk of meer groeigericht
 • Het geslacht
 • Het prestatieniveau
 • De gezondheidsstatus
 • Het voeder- en stalsysteem

Het doel is om het voedingsstoffenaanbod in de betreffende voedermengsels zo goed mogelijk aan te passen aan de voedingsbehoeften van de varkens, zodat de uitscheiding tot een minimum kan worden beperkt.

Fokkerij

Premiumvoer

 • De basis voor een succesvolle biggenproductie
 • Structuurvermalen voor een betere eindgezondheid van de darm
 • Voor de beste dierprestaties en optimale fokresultaten
 • Met vitamine “vismeel” = prestatie en gezondheid in geconcentreerde vorm

Zomervoer

 • Ideaal in de zomer of in het algemeen voor topprestaties
 • Verhoogde energiedichtheid om de lichaamsreserves van de zeugen veilig te stellen
 • Structuurvermalen
 • Met vitamine “vismeel” = prestatie en gezondheid in geconcentreerde vorm

Fitnessvoer

 • Zeugenvoer met brede gezondheidseffecten: “Gezondheid gaat vóór prestaties”
 • Gerichte selectie van gemakkelijk vergistbare grondstoffen
 • Structuurvermalen
 • Met vitamine “vismeel” = prestatie en gezondheid in geconcentreerde vorm

Speciaalvoer

 • Zeugenvoer: Voor optimale vruchtbaarheidsresultaten
 • Kuddestartvoer voor de succesvolle herbevolking van zeugenkuddes
 • Drachtovergangsvoer
 • Lactatievoer: 2-fasen lactatievoer voor maximale speengewichten

Zeugenopfokvoer

 • 2-fasen opfokvoer voor jonge zeugen
 • Universeel voer voor zelfstandig fokken onder eigen regie
 • Energiegeoptimaliseerd voor rustige jonge zeugen en goed fundamentvorming
 • Speciaal programma voor salmonellabestrijding

Biggen

Prestarter/speenvoer

 • Prestarter: Gebruik van bloedplasma
 • Vismeel en soja-eiwitconcentraat als hoogwaardige eiwitbronnen
 • Goed verteerbaar, smaakvol en veilig
 • Hoog aandeel zuivelproducten en bewerkte granen

Opfokvoer

 • Topveiligheid bij hoge prestaties
 • Voor meerfasena-opfoksystemen
 • Vismeel als hoogwaardige eiwitbron
 • Voor verschillende voedersystemen

Speciaalvoeders

 • Voor gezondheidsbelastende situaties op de boerderij
 • Vismeel als hoogwaardige eiwitbron
 • Gelijkmatige voeropname, geen overeten
 • Brede gezondheidseffecten, zeer veilige, probleemloze biggenopfok

Mesterijen

Efficiënt voer

 • Meerfasen systeemmesterij voor een goed afgestemde toevoer van voedingsstoffen en actieve ingrediënten
 • Optimale kosten-prestatie-verhouding
 • Geschikt voor elke genetische variant 
 • NSP-enzymen voor de beste voerbenutting en stabiele darmflora
 • Zeer sterk gereduceerde N+P

Conceptvoer

 • Hoge toevoeging van in de darm werkzame zuren
 • Breed werkingsspectrum tegen talrijke soorten micro-organismen
 • Verbeterde voeropname, dagtoename en voederconversie
 • Optimale voerhygiëne in brijvoersystemen
 • NSP-enzymen voor de beste voerbenutting en stabiele darmflora
 • Zeer sterk gereduceerde N+P

Veiligheidsvoeder

 • Geselecteerde componenten
 • Structuurvermalen voor een milde spijsvertering
 • Hoge toevoeging van in de darm werkzame zuren
 • NSP-enzymen voor de beste voerbenutting en stabiele darmflora
 • Zeer sterk gereduceerde N+P

Rothkötter beschouwt zichzelf al sinds 1959 als partner van de moderne landbouw. De mengvoederfabriek Rothkötter is gespecialiseerd in de productie van varkens- en kippenvoer voor fokbedrijf en mesterij.