Suche
Close this search box.
Compound feed plants

Juridisch verantwoordelijk

Compound feed plants

Juridisch verantwoordelijk

Juridisch verantwoordelijk

Rothkötter Mischfutterwerk GmbH
Heerweg 21
49716 Meppen-Versen
Telefoon (0 59 31) 80 08-0
Fax (0 59 31) 80 08-50
E-Mail: info@rothkoetter.de

 

Vestigingsplaats: Meppen
HRB 120445
USt.Id: 811611161
Amtsgericht Meppen

Directie:
Franz-Josef Rothkötter
Christian Emthaus
Klaus Geerdes

Algemene voorwaarden (PDF)

Algemene inkoopvoorwaarden (PDF)

Informatieblad: “Maatregelen voor de veilige omgang met granen, oliehoudende zaden en peulvruchten” (PDF)

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van onze websites.

Gebruik van onze websites
U heeft het recht om de inhoud van onze websites te bekijken en op te slaan voor privé- of journalistieke doeleinden. Voor elke vermenigvuldiging, verspreiding en/of publieke toegangsverschaffing tot de inhoud is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Indien wij akkoord gaan, is het gebruik gratis, op voorwaarde dat de volgende copyrightvermelding duidelijk zichtbaar en leesbaar is: © Rothkötter Mischfutterwerk GmbH

Andere gebruikshandelingen zijn verboden. Dit geldt in het bijzonder voor het wijzigen en redigeren van de inhoud of delen daarvan. Door onze websites te gebruiken, aanvaardt u de op dat moment geldende juridische kennisgeving. Een overtreding van de bepalingen van deze juridische kennisgeving verplicht u om deze achterwege te laten en evt. gevolgen te elimineren. Wij behouden ons het recht voor om verdere claims, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, aanhangig te maken.

Beschermde commerciële rechten
De inhoud die beschikbaar is op onze websites is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt met name voor de inhoudsstructuur, maar ook voor teksten, foto’s en videobestanden.

Beeldrechten: eigen archief, Schöning Fotodesign, Fotolia

Ontwerp en implementatie
PASSGEBER – Agentur für kreative Digitallösungen
Buddenbergsweg 7
48529 Nordhorn
Telefon: +49 5921 7266655
E-Mail: hallo@passgeber.de
www.passgeber.de

Human Rights Strategy

You can find our human rights strategy here: Link to the file

Information on human rights or environmental risks and violations | Complaints platform

The Rothkötter Group and its companies are committed to complying with the legal positions according to §2 of the Supply Chain Duty of Care Act and also expect this from their direct suppliers.

If you wish to report information on human rights and environmental risks or violations of human rights or environmental obligations caused by the economic activities of a company in our business area or at a direct supplier, you can leave a message on the following platform. This message can be anonymised or personalised with your selected data. You will receive access data with which you can log on to the platform. You will not suffer any disadvantages by using the complaints procedure, even if you decide to leave a personalised message.

Link to the complaints platform

We will receive your complaint within a few days and confirm receipt. We will then process the complaint confidentially and impartially. The report can be discussed further with our team via the platform. In the event of an actual risk or violation, our compliance committee will develop measures and concepts that minimise the risk or lead to an end to the violations. The effectiveness of our complaints procedure is reviewed and improved annually and following significant changes to the risk situation in our business area or at direct suppliers.

Rothkötter beschouwt zichzelf al sinds 1959 als partner van de moderne landbouw. De mengvoederfabriek Rothkötter is gespecialiseerd in de productie van varkens- en kippenvoer voor fokbedrijf en mesterij.