Suche
Close this search box.
Mengvoederfabrieken

Kwaliteitsverzekering

Mengvoederfabrieken

Kwaliteitsverzekering

Voerproductie is een van de belangrijkste factoren bij de productie van diervoeders. Met ons kwaliteitsborgingssysteem creëren wij de voorwaarden voor veilig voedsel. Sinds de introductie voldoen wij aan de eisen van diverse testsystemen, beginnend in 1995 met GMP, in 1997 ISO 9001 en sinds 2002 met het toen nieuw opgerichte Q- en S-testsysteem. Het QS-testsysteem voor levensmiddelen is het unieke Europese test- en keuringssysteem voor voedsel van de boer tot aan de winkelbalie.

De productie van mengvoeders is ingebed in een waarborgingssysteem vanaf de productie van grondstoffen op boerderijen tot aan de verhandeling en levering van het gebruiksklare mengvoeder.

Het gehele proces is onderworpen aan strenge controles op het gebied van hygiëne, ongewenste stoffen, microbiologische kwaliteit en transport. In het HACCP-systeem worden alle processtappen geanalyseerd, geëvalueerd en preventief gecontroleerd. Als het om hygiëne gaat, is het belangrijk dat alle onderdelen van het systeem regelmatig worden gereinigd, van de grondstoffencellen tot de productielijn en de opslagcellen voor gereed voederproduct. Maar daar horen ook de leveranciers en de afleverende bulkwagens bij. Om ongewenste stoffen te voorkomen zijn regelmatige product- en procescontroles in de vorm van chemische en microbiologische analyses vereist. Om kruisbesmetting te voorkomen zijn aparte systemen of voorschriften voor de transportsequenties nodig. HACCP betekent preventieve risicobeheersing. Er worden controlepunten gedefinieerd waar passende maatregelen worden genomen om risico’s te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Kwaliteitsborging

Grondstoffen, productie, producten en laboratoriumanalyses

Grondstoffen

Wij ontvangen onze grondstoffen uitsluitend van QS-goedgekeurde leveranciers. Wij zijn verbonden met de grondstoffendatabase van de DVT (Duitse Dierenvoedingsvereniging) met haar snelle waarschuwingssysteem en kunnen onmiddellijk reageren op dreigende risico’s. Bij alle leveringen worden monsters genomen en wordt een ontvangstinspectie uitgevoerd: Dit omvat de identificatie, sensorisch onderzoek, onderzoek op ongedierte en vreemde bestanddelen, evenals NIR-analyses op waardebepalende ingrediënten zoals ruw eiwit. Alle grondstoffen die risico lopen op mycotoxinen, worden in ons eigen laboratorium onderzocht. Wij laten microbiologische testen uitvoeren door externe geaccrediteerde laboratoria. Op kritische punten in het productieproces worden regelmatig monsters genomen.

Producten

De eindproducten worden regelmatig onderzocht op hun waardescheppende bestanddelen (vet, eiwit, etc.) en op ongewenste stoffen (dioxines, zware metalen, bestrijdingsmiddelen). Automatische bemonsteringen in alle productielijnen garanderen een naadloze kwaliteitscontrole van onze producten. Deze monsters worden zes maanden bewaard. Tenslotte wordt van elke batch een monster genomen wanneer het voer wordt verladen.

Ons buitendienstteam controleert voortdurend de prestaties van ons voer bij klanten en de gezondheid van de dieren. Samen met onze kwaliteitsmanagers werken wij voortdurend aan het optimaliseren van onze producten.

Productie

De gehele productie is computergestuurd en -bewaakt – en daardoor traceerbaar en veilig. De hygiënebehandeling van het voer door het te verwarmen tijdens het persproces is een essentiële factor voor een microbiologisch smetteloos product. Afhankelijk van de vereisten worden alle onderdelen van het systeem regelmatig gereinigd, vanaf goederenontvangst tot aan de verlading. Afzonderlijke productielijnen voor bepaalde voersoorten maken net zo goed deel uit van het kwaliteitsborgingssysteem als spoelbatches en verslepingstesten.

Laboratoriumanalyses

In ons eigen laboratorium onderzoeken wij voor u: Eiwitten, vetten, vezelgehalte, vocht, as, zetmeelgehalte, energie-inhoud met behulp van NIR-spectrometrische analyse.

Eiwitgehalte alternatief volgens Kjeldahl, zetmeel alternatief met polarimeter, droge stof en as natchemisch, mycotoxinen (DON, zearalenon) met ELISA-screening, fosfor, calcium, natrium, kalium met vlam-AAS, pH-waarde, korrelgroottes met behulp van zeefanalyse volgens ISI 3310 -1, HKL-gewicht en vochtgehalte met behulp van een gekalibreerde Granomaat.

Grondstoffen

Wij ontvangen onze grondstoffen uitsluitend van QS-goedgekeurde leveranciers. Wij zijn verbonden met de grondstoffendatabase van de DVT (Duitse Dierenvoedingsvereniging) met haar snelle waarschuwingssysteem en kunnen onmiddellijk reageren op dreigende risico’s. Bij alle leveringen worden monsters genomen en wordt een ontvangstinspectie uitgevoerd: Dit omvat de identificatie, sensorisch onderzoek, onderzoek op ongedierte en vreemde bestanddelen, evenals NIR-analyses op waardebepalende ingrediënten zoals ruw eiwit. Alle grondstoffen die risico lopen op mycotoxinen, worden in ons eigen laboratorium onderzocht. Wij laten microbiologische testen uitvoeren door externe geaccrediteerde laboratoria. Op kritische punten in het productieproces worden regelmatig monsters genomen.

Productie

De gehele productie is computergestuurd en -bewaakt – en daardoor traceerbaar en veilig. De hygiënebehandeling van het voer door het te verwarmen tijdens het persproces is een essentiële factor voor een microbiologisch smetteloos product. Afhankelijk van de vereisten worden alle onderdelen van het systeem regelmatig gereinigd, vanaf goederenontvangst tot aan de verlading. Afzonderlijke productielijnen voor bepaalde voersoorten maken net zo goed deel uit van het kwaliteitsborgingssysteem als spoelbatches en verslepingstesten.

Producten

De eindproducten worden regelmatig onderzocht op hun waardescheppende bestanddelen (vet, eiwit, etc.) en op ongewenste stoffen (dioxines, zware metalen, bestrijdingsmiddelen). Automatische bemonsteringen in alle productielijnen garanderen een naadloze kwaliteitscontrole van onze producten. Deze monsters worden zes maanden bewaard. Tenslotte wordt van elke batch een monster genomen wanneer het voer wordt verladen.

Ons buitendienstteam controleert voortdurend de prestaties van ons voer bij klanten en de gezondheid van de dieren. Samen met onze kwaliteitsmanagers werken wij voortdurend aan het optimaliseren van onze producten.

Laboratoriumanalyses

In ons eigen laboratorium onderzoeken wij voor u:

Eiwitten, vetten, vezelgehalte, vocht, as, zetmeelgehalte, energie-inhoud met behulp van NIR-spectrometrische analyse.

Eiwitgehalte alternatief volgens Kjeldahl, zetmeel alternatief met polarimeter, droge stof en as natchemisch, mycotoxinen (DON, zearalenon) met ELISA-screening, fosfor, calcium, natrium, kalium met vlam-AAS, pH-waarde, korrelgroottes met behulp van zeefanalyse volgens ISI 3310 -1, HKL-gewicht en vochtgehalte met behulp van een gekalibreerde Granomaat.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn gecertificeerd

De norm “GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij Diervoeder” bevestigt dat onze productielocaties vrij zijn van antibiotica en dat er geen antibioticaresiduen in ons voer zitten.

Onze Rothkötter mengvoederfabrieken zijn gecertificeerd volgens het internationaal erkende energiemanagementsysteem DIN EN ISO 50001.

Rothkötter beschouwt zichzelf al sinds 1959 als partner van de moderne landbouw. De mengvoederfabriek Rothkötter is gespecialiseerd in de productie van varkens- en kippenvoer voor fokbedrijf en mesterij.